Privātuma politika

Visi Portālā ievadītie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Lietotājs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā Lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SIA Wlick Baltic.
Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – Kuponu iegāde un apmaiņa pret pakalpojumiem ar atlaides cenu, kā arī preču iegāde.
Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts.
Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta starpniecību informēt Lietotājus par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
Lietotājam ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus.
Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi.